Språkrådet föreslår ”bildspel” i stället för ”PowerPointpresentation”

Veckans språkråd från Språkrådet handlar denna vecka (v. 35) om PowerPoint. Hur omtalar man mer allmänt det som slentrianmässigt benämns ”Powerpointpresentation”? Det finns ju många andra liknande program, och det är därför inte säkert att PPt har varit inblandat...