Arne Åhlander: ”Jag är något av en Dr Jekyll och Mr Hyde-typ”

Arne Åhlander, civilingenjör, är seniorkonsult inom området Lean & Agile och hjälper företag och utvecklare att implementera moderna, effektiva metoder för ledning och produktutveckling, framför allt inom mjukvaruindustrin. Inte minst är han en rutinerad och uppskattad utbildare inom...

Kommunikation är ofta den svaga länken

I vårt komplexa samhälle, där man jobbar med processer som kräver massor av specialkompetens och resurser, är det inte ovanligt att högt kvalificerade yrkesmänniskor förbiser de allra enklaste principer. T.ex. att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Ofta utgörs denna svaga länk av...