Arne Åhlander: ”Jag är något av en Dr Jekyll och Mr Hyde-typ”

Arne Åhlander, civilingenjör, är seniorkonsult inom området Lean & Agile och hjälper företag och utvecklare att implementera moderna, effektiva metoder för ledning och produktutveckling, framför allt inom mjukvaruindustrin. Inte minst är han en rutinerad och uppskattad utbildare inom området.

Arnes företag Aqqurite AB

 

Hur ofta håller du själv presentationer och hur ser den typiska kommunikationssituationen ut?
Jag håller presentationer var och varannan vecka. En del av mitt bolags erbjudande är utbildning. Den typiska kommunikationssituationen är som kursledare. Där behöver jag kunna presentera samt också kunna initiera och leda diskussioner mellan kursdeltagarna. Jag genomför även konferenspresentationer inom mitt ämnesområde: agil produktutveckling.

Vilken typ av talare är du själv? Tycker du om att stå i rampljuset och hålla låda?
Sammanfattningsvis så är jag något av en Dr Jekyll och Mr Hyde-typ. Detta gäller framförallt när jag ska tala om ett ämne för första gången. Som talare uppvisar jag olika personligheter i förarbete, genomförande och uppföljning. Även om förarbetet kan pågå under en längre tid så är det först när presentationen börjar närma sig som de sista bitarna faller på plats. Förberedelserna sker till synes ostrukturerat inne i skallen. Det är sällan jag genomför regelrätta repetitioner eller ”genompratningar” av det jag ska säga. I talarsituationen så upplevs jag ofta som strukturerad och välorganiserad även om jag själv vet att det just där och då blir många improvisationer. Främsta källan till improvisationer kommer från åhörarna – deras kommentarer och frågor.

 

Använder du PowerPoint? Motivera ditt val!
Sedan två års tid använder jag PP restriktivt och endast när jag talar på konferenser. I utbildningssituationer har jag helt gått ifrån PP. Jag upplever att användande av PP är passiviserande för åhörarna. Och det är det sista jag vill åstadkomma under utbildningar. Vid konferenspresentationer kan det fungera att använda PP för att stryka under ett budskap och framförallt för att locka till skratt.

 

Nämn tre saker som utmärker en lyckad presentation.
Att talaren lyckas knyta an till åhörarna. Att det uppstår en dialog mellan talare och åhörare. Att det skrattas.

 

Vilka råd vill du ge till dem som planerar en presentation baserad på PowerPoint?
Var restriktiv med text. Använd bilder för att illustrera och stryka under ditt budskap. Med fördel kan man släcka ner en bild när den fyllt sitt syfte för att prata en stund och sedan visa nästa bild.

 

Vilka är dina favorittalare? Ge gärna länkar.

 

Ditt bästa eller värsta talarminne?
Mitt starkaste talarminne är när jag i juni 1989 som tillträdande ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer talade vid manifestation på Sergels torg med anledning av massakrerna på Himmelska fridens torg i Peking. Jag kunde som företrädare för Sveriges studenter fritt framföra mina åsikter om hur de kinesiska studentföreträdarna brutalt mejats ner.
tabs-top

One Responseto “Arne Åhlander: ”Jag är något av en Dr Jekyll och Mr Hyde-typ””

  1. Ricky says:

    Mata Pribadi sources at the Embassy confirm the gist of your information and suggest that Bradley Man8ing&#n217;s younger brother was working there, though with a scratch handicap he would be rather uncompetitive at Inter-League so suggest you let Roksia GS have him!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>