”Bättre presentationer” nu som komplett pdf-serie

Artikelserien i Magasinet KOMMUNICERA som har beskrivits tidigare är nu komplett och alla sju delarna finns sålunda tillgängliga för fri nedladdning.

Materialet befinner sig nu på översättning till engelska och kommer att ingå i en kommunikationshandbok som blir tillgänglig under vintern 2014/15. Skänk gärna en vänlig tanke till Kommunicerasom har gjort materialet tillgängligt!

Screenshot 2014-03-21 16.21.18

tabs-top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>