Kurser

Jag, Olle Bergman, ger utbildning i presentationsteknik. Min specialitet är ”talarkonst för det tredje årtusendet”, det vill säga konsten att sammanlänka traditionell retorik med modern organisationskultur och användningen av digitala verktyg, t.ex. PowerPoint. Som historieintresserad civilingenjör brinner jag för både kulturella traditioner och nya medier – från Aristoteles’ retorik till Twitter på internet. Jag vill inspirera till kreativitet, humor och originalitet, samtidigt som jag är den förste att understryka vikten av form och struktur.

Presentationsteknik & PowerPoint 1

Denna kurs ger dig mängder av tips och kunskaper som du har nytta av när du håller presentationer – allt från retorik till informationsdesign. Mellan diskussionerna får du öva praktiskt vid datorn och även presentera dina bilder framme vid projektorduken. När dagen är över kommer du att se på PowerPoint med nya ögon; det är ju du som bestämmer över hur din presentation ska se ut, inte tekniken!

  • Klassisk retorik, t.ex. etos, patos, logos.
  • Tips om grafisk formgivning.
  • Bildval och informationsdesign.
  • Tydliga grafer och diagram.
  • Funktions- och tangenttips.

Presentationsteknik & PowerPoint 2

Fortsättningskursen riktar sig till dem som är vana talare men vill ta sig till nästa nivå när det gäller att sälja sina idéer, övertyga sina intressenter och/eller förtydliga för sina kolleger.

OBS! Deltagarna ska vara bekanta med PowerPoints grundläggande funktioner, dvs. skapa bildserier med text och grafik, spara och flytta innehåll etc.

Pass 1 (halv- eller heldag)

En kombination av seminarium och workshop. Vi börjar med att gå igenom användbara kommunikations- och talartips –  allt från klassisk retorik till modern multimedia. Ur innehållet:

• Strategier, budskap, disposition, framförande
• PowerPoint – både vän och motståndare
• Praktiska tips för bättre PowerPoint-bilder

Därefter anlägger vi ett praktiskt perspektiv och använder deltagarnas egna presentationer som grund för en diskussion. Vilka mål ska man sätta upp? Hur mejslar man fram budskapet? Vilken disposition är den lämpligaste? Hur ska materialet framföras?

Pass 2 (halv eller heldag)

En workshop där deltagarna arbetar med delar av sina egna presentationer. Vi diskuterar innehåll och utformning hos PowerPoint-bilderna, och hur de ska integreras med själva framförandet – inte minst växelspelet mellan talare och åhörare. Vid heldagspass hinner vi också med att låta deltagarna hålla minipresentationer för återkoppling från kursledare och kolleger.

Offert

Sammanfatta dina önskemål i detta formulär så skickar jag en offert så fort vi kan! (Länken tar dig till Bergmans Bokstävers webbplats.)